Image

Dökme Reçineli Transformatörler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugiat beatae doloremque, ex corrupti perspiciatis.

Image

Hermetik Transformatörler

Hermetik trafolar, yağ genleşme depolu trafolardan farklı olarak atmosfere ( dış ortam ) tamamen kapatılırlar. Hermetik trafolarda yağın genleşmesi ile oluşan kazan iç basıncı,hesaplamalar sonucu boyutlandırılan esnek dalga duvar sacı ile karşılanır. Hermetik tip trafolarda yağ dolumu +20 C° de yapılır ve atmosfere kapatılır.

Image

Depolu Transformatörler

Yağ genleşme depolu transformatörler atmosfere açık olup, havadaki nemin trafo yağına geçmesini önleyen hava kurutucusu ( slicagel )kabı vasıtasıyla hava alışverişini sağlar. Genleşme deposunun boyutları, trafo gücü ve büyüklüğü ile orantılı olarak değişmektedir.

Image

Güç Transformatörleri

Standart Dağıtım şebekesi dışında, İletim hattında kullanılan transformatörlerdir.

Image

Özel Tip Transformatörler

Standart güç ve gerilimler dışında, müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, özel kullanım alanları için imal edilen transformatörlerdir. Örneğin topraklama transformatörleri, oto transformatörler vb.

Image

Kablo Kutulu Transformatörler

Transformatörler, müşteri talepleri ve şartnamelere bağlı olarak, gerilim altındaki ( AG ve YG terminalleri ) bölgelere muhtemel dokunmalara karşı koruma sağlayan kablo kutuları ile donatılabilirler. Kablo kutuları, AG , YG veya AG ve YG terminallerinin her ikisini birden kapsayacak biçimde tasarlanabilir.